Värmepannor

Värmepannor

Gårdens uppvärmning har byggt på klimatsmart halmvärme sedan 1990 då en 280 KW halmpanna med 15 m3 ack.tank byggdes. För att klara det ökade behovet till växthusodlingen finns numera två biobränslepannor på totalt 1,8 MW och en 200 m3 stor ackumulatortank. Vi ersätter motsvarande 360 m3 eldningsolja med fossilfria bränsle i form av halm och spannmålsavrens. Viss del av halmen köps in men vi byter även hönsgödsel mot halm. Vi har gott om hönsgödsel och den är en viktig del i jordens välmående för grannar med växtodling. Spannmålsavrens köps in från Lantmännens anläggning i närbelägna Skänninge.

Halmen pressas i 400 kg balar som vi själva hämtar för transport till inomhuslager på gården. Pannan fylls med 5 balar per eldning och vi kan fylla pannan var 6:e timme. Normalt eldar vi 1-2 ggr/dygn.

Spannmålsavrenset eldas i en flispanna som matas automatiskt från en behållare i ett lagerhus intill pannan där avrenset lagras. En full behållare kan mata pannan i ca 3 dagar.

  • Pannhus med halmpanna och ackumulatortank

  • Lagerhus med halm

  • Göran i full färd med att hämta halm

  • Spannmålsavrens

Klicka för större bild