Värmepannor

Värmepannor

Gården har värmts med klimatsmart halmvärme sedan 1990 då en 280 KW halmpanna med 15 m3 ack.tank byggdes. För att klara det ökade behovet till växthusodlingen finns numera två biobränslepannor på totalt 1,8 MW och en 200 m3 stor ackumulatortank. Vi ersätter motsvarande 360 m3 eldningsolja med dels halm som köps från granngårdar men även spannmålsavrens som köps av Lantmännen i närbelägna Skänninge.

Halmen pressas i 500 kg balar som vi själva hämtar för transport till inomhuslager på gården. Pannan fylls med 3 balar per eldning och vi kan fylla pannan var 6:e timme. Normalt eldar vi 1-2 ggr/dygn.

Klicka för större bild