Om oss

Om oss

Vi (fam. Ektander) flyttade till Karlebytorp i februari 1990. Hönshuset och den första halmpannan byggdes under hösten. 1996 började vi leta efter en kompletterande verksamhet till gårdens värphönsuppfödning.

Företagets halmpanna hade ledig kapacitet varför växthusodling snabbt blev ett intressant studieobjekt. Kontakt togs med rådgivare på länsstyrelsen och några befintliga växthusodlingar besöktes. Kontakt togs även med handelskedjor och grossister. Handelns efterfrågan styrde oss mot ekologiska alternativ. Utmaningen lockade och vi kunde dessutom nyttja gårdens egen hönsgödsel. Planerad odlingsstart 1998 fick flyttas fram ett år pga långa förseningar på material till det inköpta växthuset. De första åren kan beskrivas som tidvis ganska tuffa läroår men den sammantagna erfarenheten gav oss några stabila år både odlingsmässigt och marknadsmässigt. År 2009 började bygget av en 200% ökning av växthusytan, från 3400 m2 till 10400 m2. Det blev en stor expansion som satte både oss som företagare men även personalen på prov. Vi ökade personalstyrkan och växte med tiden in i kostymen. År 2015 köpte vi till en granngård med befintlig äggproduktion för att på så vis utöka vår verksamhet och därmed sprida ut den ekonomiska risken. Att utöka med ytterligare en produktionsgren har visat sig vara bra.

I början på 2022 meddelade Arvid (sonen) att han var intresserad av att ta över rodret och arbeta för att utveckla företaget. Arvid flyttade tillbaka till Östergötland i december 2022 efter några års frånvaro i form av studier och arbete på annan ort. Då fick han även med sig sin fästmö, Cornelia. 01-01-2023 blev det officiella skiftet. Sedan den dagen äger och driver Arvid bolaget med hjälp av Cornelia. Målet är att fortsätta att arbeta för att vidareutveckla företaget över tid med olika mål och drömmar som motivationsfaktor.