Gurkor

Gurkor

Växthusodling med gurka (95%) och tomat 5% på en odlingsyta av 10.400 m2. Odling i hinkar fyllda med ca. 40 liter torvjord per planta. Vi baserar gödslingen på vår egen hönsgödsel.

Odlingen vattnas och vattensprinklas (fin dusch) med regnvatten som samlats från växthustaket till en stor vattendamm. Regnvattnets lägre pH-värde passar bättre för gurkor än vårt basiska kranvatten. Gurkorna vill ha varmt och fuktigt, 20-24 grader på dagarna och 17-18 grader på natten, och en relativ fuktighet på 70-80%. Plantorna håller sig friska och fina om vi kan slösa på halmvärmen när det är bistert utomhus.

Med hjälp av regelbundna insättningar med nyttodjur som äter upp skadeinsekter försöker vi uppehålla en biologisk balans där växter och frukter kan utvecklas väl. Vi kan vid behov punktbespruta med ett flytande växtextrakt som kväver skadedjuren. Gurkorna planteras i mitten av februari och skörden börjar ca 4 veckor senare. Veckorna efter midsommar byter vi till nya plantor som vi sedan försöker hålla friska till början av november då odlingssäsongen avslutas. Vårt mål är att skörda 300-400 ton gurka per år.